Contributie

De contributie voor onze groep bedraagt €150,00 per jaar. Een jaar loopt gelijk met een schooljaar. Als uw kind later lid wordt hoeft u maar een gedeelte van de contributie te betalen. Omdat de explorers en roverscouts gemiddeld genomen wat duurdere activiteiten voor zichzelf organiseren hebben zij €1,00 per maand meer budget en is de contributie ook €1,00 per maand hoger.

SpeltakkenContributie
Bevers, Welpen, Scouts€150,00
Explorers, Roverscouts€162,00

Betalingswijze

De contributie wordt per automatische incasso geïnd. Daarbij is er keuze uit:

  1. Automatische incasso in één termijn (medio november)
  2. Automatische incasso in twee termijnen (medio november en medio maart)

Bij inschrijving van een jeugdlid moet een incassoformulier worden ingevuld, dat aan de ledenadministratie wordt toegezonden.
Als u de contributie per factuur wilt voldoen kunt u hierovoor in overleg treden met de penningmeester.

Zomerkamp

De bijdrage voor het zomerkamp wordt los geïnd door de speltakken. Een zomerkampweekend bij de bevers kost rond de 30 euro, de zomerkampweek bij de welpen en scouts rond de 140 euro en bij de explorers hangt het af van de bestemming.

Restitutie

Indien u het lidmaatschap voor 1 januari opzegt bij de ledenadministratie heeft u recht op restitutie van een deel van de betaalde contributie. Het restitutiebedrag is 50% van het jaarlijkse contributiebedrag. Als u na 1 januari opzegt, is er geen restitutie mogelijk.

Tegemoetkoming

Stichting Leergeld Nijmegen

Ouders/voogden van schoolgaande kinderen die in de gemeente Nijmegen wonen kunnen een beroep doen op Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.

Andere gemeentes

Bent u niet ingeschreven in de Gemeente Nijmegen en wilt u een tegemoetkoming ontvangen dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen gemeente.