Social media

Voor het verspreiden van foto’s van activiteiten houden we bij Scouting Paul Kruger vast aan de volgende afspraken:

1. Kanalen

We verspreiden foto’s via 5 digitale kanalen:

  • WeTransfer
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Eigen website

1.1 WeTransfer

Op WeTransfer kunnen grote hoeveelheden foto’s in hoge resolutie worden verspreid. Verspreiding vindt plaats naar ouders van de betrokken speltak. Bijvoorbeeld: foto’s van een zomerkamp van de scouts worden alleen met ouders van de scouts gedeeld. Hierbij wordt een disclaimer­­­1 meegestuurd waarin ouders uitdrukkelijk wordt gevraagd de ontvangen foto’s niet zelf verder te delen.

1.2 Twitter

Op Twitter kunnen korte berichten geplaatst worden, waarbij ook foto’s in lage resolutie kunnen worden toegevoegd. Het account is openbaar.

1.3 Facebook

Op Facebook kunnen berichten worden geplaatst met foto’s in lage resolutie. De facebookpagina is openbaar. De functie om kinderen of stafleden te taggen is uitgezet. Van elke speltak worden één of twee mensen gemachtigd om als beheerder berichten en foto’s te plaatsen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat jeugd- of stafleden in naam van Scouting Paul Kruger of een onderdeel daarvan een eigen account openen en berichten en/of foto’s delen.

1.4 instagram

Op Instagram worden foto’s en video’s geplaatst. Het doel van de pagina is een sfeerimpressie te geven van de activiteiten binnen de groep. De Instagrampagina is openbaar. Er worden geen personen getagd. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van livevideo’s en reels. Er zullen geen close-ups of foto’s in badkleding van leden geplaatst worden. Alleen de instagramcommissie, bestaande uit een beperkt aantal staf, heeft toegang tot het account. De commissie is bereikbaar via Insta@scoutingpaulkruger.nl.

1.5 Eigen website

Op de eigen website www.scoutingpaulkruger.nl worden foto’s gebruikt ter illustratie en sfeerimpressie. Een feed van Twitter is ook op de website te zien.

2. Algemene richtlijnen

In het algemeen geldt dat we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze jeugd- en stafleden. Er worden dus zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen foto’s geplaatst waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Ouders hebben jaarlijks de mogelijkheid hun toestemming al dan niet te verlenen via het ‘controleformulier2’ dat in aanloop naar het zomerkamp wordt uitgedeeld.

Daarnaast zorgen we ervoor dat jeugd- en stafleden niet op een ‘belastende manier’ in beeld komen, zoals in zwemkleding, zeer duidelijk herkenbaar close-up, ‘rare’ poses etc. Het is aan de verspreiders om hier in redelijkheid keuzes in te maken.


1disclaimer voor WeTransfer: “u ontvangt deze foto’s omdat u ouder bent van een kind bij de (naam speltak). Om ongewenste verspreiding tegen te gaan verzoeken we u uitdrukkelijk deze foto’s niet anders dan voor eigen gebruik te gebruiken. We vragen u dus om ze niet zelf verder te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook”

2op het controleformulier staat de volgende tekst:

“Hierbij geef ik als ouder wel/geen*(*doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het plaatsen van foto’s waarop mijn kind te zien is.”
Bij Scouting Paul Kruger gebruiken we social media om foto’s te delen van onze activiteiten. We doen dit zorgvuldig, met oog voor de privacy van uw kind. Zie voor onze ‘richtlijn social media-gebruik’ onze website: www.scoutingpaulkruger.nl