Beheerstichting

De beheerstichting draagt zorg voor de terreinen, gebouwen en matarialen. De Stichting zorgt ervoor dat de vereniging het scoutingspel op een goede en veilige manier kan spelen.

De beheerstichting bestaat uit 7 leden, waarbij de leden telkens voor een periode van 3 jaar worden gekozen.

De huidige leden van de beheersstichting zijn:

  • Voorzitter: Dhr. G. Akkermans                          Huidige termijn 2023 tot 2026
  • Secretaris: Mw. M. Cuppens                              Huidige termijn 2020 tot 2023 (okt)
  • Penningmeester: Dhr. I. van der Velden             Huidige termijn 2022 tot 2025
  • Algemeen lid: Dhr. M. Meijnen                         Huidige termijn 2021 tot 2024
  • Algemeen lid: Dhr. T. Maas Geesteranus          Huidige termijn 2022 tot 2025