Gedragscode

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode, die is opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. In de gedragscode staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle stafleden van Scouting Paul Kruger zijn lid van Scouting Nederland en daarmee is deze gedragscode voor hen van toepassing.