Mc Leodstam

Op 8 januari 2005 is de Mc Leodstam opgericht. Deze stam is voor iedereen die zich verbonden voelt met Scouting Paul Kruger en die af en toe gezellig samen met stafleden activiteiten wil doen of het leuk vindt om te helpen bij groepsactiviteiten en opkomsten van speltakken. De opkomsten zijn in principe elke éérste zaterdagavond van de maand, de stamleden organiseren om beurten deze activiteit.

Het doel

Het belangrijkste doel van de stam is gezelligheid door leuke activiteiten. Daarmee stimuleer je het groepsgevoel en geef je mensen de kans contact met de groep te houden zonder dat het veel tijd kost.

Daarnaast is de stam een groep mensen met veel ervaring die ingeschakeld kunnen worden bij activiteiten van de speltakken en de groep. Ook kunnen de stamleden om advies gevraagd worden.

De stam heeft een vrijblijvend karakter. Aanwezigheid is dus niet verplicht. Het moet echter wel zo zijn dat er genoeg mensen zijn die activiteiten willen organiseren.

Activiteiten

De stam draait ongeveer één keer per maand op zaterdagavond, meestal de eerste zaterdag van de maand. Iedereen kan alleen of in groepjes het initiatief nemen tot het organiseren van een activiteit en verstuurt daarvoor een uitnodiging. De activiteit kan op een van de terreinen van de groep zijn, maar ook elders.

Betrokkenheid bij de activiteiten van de groep

Stamleden worden uitgenodigd voor groepsactiviteiten en kunnen desgewenst ook meehelpen met de organisatie of uitvoering daarvan.

Lidmaatschap

De stam is bedoeld voor leiding, bestuur, roverscouts en oud leden. Eigenlijk iedereen die het leuk vindt om af en toe activiteiten te doen en te organiseren, boven de 18 is en die zich met de groep verbonden voelt en ermee verbonden wil blijven. Leden van de McLeodstam worden lid van Scouting Nederland. De contributie van Scouting Nederland en Scouting Regio ZON wordt dan aan de groep betaald.

Wil je lid worden van de stam? Neem dan contact op met de voorzitter via f.dewaard@scoutingpaulkruger.nl

Voor mensen die verwachten zelden of nooit aan activiteiten deel te nemen is het ook mogelijk om alleen op de e-maillijst te staan en geen lid te worden. Op die manier blijf je toch op de hoogte van wat er in de groep speelt.

Kosten van het lidmaatschap

De contributie van de stam wordt door de groepsraad vastgesteld en bedraagt momenteel 35 euro. Van dat geld betaalt de groep je contributie aan Scouting Nederland en aan de regio. De activiteiten worden daar niet uit betaald maar apart afgerekend bij de organiserende stamleden tijdens de activiteit zelf. Leid(st)ers en bestuursleden hoeven geen contributie te betalen voor de stam en betalen alleen voor de activiteiten.