Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groep. Momenteel heeft het groepsbestuur de volgende leden:

Maarten Meijnen Groepsvoorzitter
Huidige termijn loopt van 2015 tot 2018
De Groepsvoorzitter

 • is de voorzitter van het groepsbestuur en de groepsraad,
 • is in het bijzonder belast met de bewaking en de continuïteit van het groepsbeleid,
 • geeft leiding aan het groepsbestuur,
 • onderhoudt namens het groepsbestuur contacten met de locale overheden,
 • is bij voorkeur afgevaardigde naar de regioraad.
Frans de Waard Groepsbestuurslid
Huidige termijn loopt van 2016 tot 2019
Saskia Cillessen Groepssecretaris
Huidige termijn loopt van 2018 tot 2020
De groepssecretaris

 • verzorgt het secretariaat van het groepsbestuur en de groepsraad,
 • verzorgt de ledenadministratie van de groep,
 • onderhoudt contacten met de afdeling registratie van het landelijk bureau over het ledenbestand van de groep,
 • houdt het groepsarchief bij.
Maarten Breuring Groepspenningmeester
Huidige termijn loopt van 2014 tot 2018
Marlies Rosier Groepsbegeleider
Huidige termijn loopt van 2018 tot 2020
De groepsbegeleider draagt in het bijzonder zorg voor:

 • Een juiste aansluiting met betrekking tot de vraag naar mensen en aanbod van mensen in de groep:
 • Een juiste opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden;
 • Het begeleiden van de teamleiders en hun teams van leidinggevenden van de speleenheden in de groep;
Astrid Cillessen Groepsbestuurslid
Huidige termijn loopt van 2016 tot 2019
Thomas Laan

Groepsbestuurslid

Huidige termijn loopt van 2015 tot 2018

Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen, ieder jaar treedt 1/3 van het groepsbestuur af op de eerste groepsraad van het nieuwe scoutingjaar.

Sluit Menu