Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groep. Momenteel heeft het groepsbestuur de volgende leden:

 • Groepsvoorzitter Maarten Meijnen Huidige termijn 2018 tot 2021
  • is de voorzitter van het groepsbestuur en de groepsraad
  • is in het bijzonder belast met de bewaking en de continu├»teit van het groepsbeleid
  • geeft leiding aan het groepsbestuur
  • onderhoudt namens het groepsbestuur contacten met de lokale overheden
  • is bij voorkeur afgevaardigde naar de regioraad
 • Groepssecretaris Saskia Cillessen Huidige termijn 2018 tot 2020
  • verzorgt het secretariaat van het groepsbestuur en de groepsraad
  • verzorgt de ledenadministratie van de groep
  • onderhoudt contacten met de afdeling registratie van het landelijk bureau over het ledenbestand van de groep
  • houdt het groepsarchief bij
 • Groepsbegeleider Marlies RosierHuidige termijn 2018 tot 2020
  • een juiste aansluiting met betrekking tot de vraag naar mensen en aanbod van mensen in de groep
  • een juiste opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden
  • het begeleiden van de teamleiders en hun teams van leidinggevenden van de speleenheden in de groep
 • Groepspenningmeester Ilian van der VeldenHuidige termijn 2018 tot 2021
 • Groepsbestuurslid Thomas Laan Huidige termijn 2018 tot 2021
 • Groepsbestuurslid Lieke KistersHuidige termijn 2019 tot 2022

Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen, ieder jaar treedt 1/3 van het groepsbestuur af op de eerste groepsraad van het nieuwe scoutingjaar.